Upozornění

Důležité upozornění! Neznámí útočníci rozesílají emaily tvářící se jako emaily od nás s potencionálně nebezpečným obsahem.
Než otevřete jakoukoliv přílohu, ověřte si prosím rozkliknutím adresy odesílatele, že jde opravdu od email o nás a ne email podvodníků, kteří své adresy maskují jako naše.

Jak vypadá takový podvodný email?

V adrese odesílatele vidíte emailovou adresu, která vypadá jako naše, ale po rozkliknutí hlavičky emailu uvidíte, že skutečná adresa odesílatele je jiná. Této technice se říká email cloaking. Tipy, jak rozpoznat podvodné emaily