Politika organizace

Společnost MAJER-KOVO, s.r.o. je moderní strojírenská firma s historií sahající do roku 1992, která se specializuje se na zpracování plechu a zabývá se výrobou dílů pro strojírenství a elektrotechniku.

Vedení stanovilo politiku organizace, která vychází z celkového koncepčního výhledu společnosti, reálného zhodnocení vlivu vnějšího prostředí, možnosti rozvoje společnosti a interních podmínek a je prezentována prostřednictvím těchto záměrů pro všechny oblasti aktivit společnosti:

  • budovat a rozvíjet trvale prosperující moderní firmu, která výsledky své činnosti plně uspokojuje zákazníky, vlastníky i zaměstnance
  • dosáhnout nejvyšší možné míry spokojenosti zákazníků společnosti s kvalitou nabízených produktů
  • budovat společnost odpovědnou k životnímu prostředí, která prosazuje ekologický přístup ke všem činnostem společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení a poskytovat k této činnosti dostatek zdrojů.

Budování a rozvoj společnosti stavíme na našich zaměstnancích a jejich lidských hodnotách jako jsou poctivost, iniciativa a profesionalita při všech činnostech. Vedení proto bude podporovat osobní růst všech zaměstnanců a vytvářet pro ně prostředí sociální jistoty v moderní a stabilní společnosti.

Trvalé zlepšování je základem našeho úspěchu. Usilujeme o dokonalost jak ve všech pracovních činnostech, tak i v mezilidských vztazích.

Tuto politiku kvality vyhlašuje vedení společnosti MAJER-KOVO, s.r.o. s přesvědčením, že bude správně pochopena a podporována všemi pracovníky společnosti a bude přijata i našimi
zákazníky.

V Drásově 11. 11. 2019                                                                          Jaromír Majer

                                                                                                                    jednatel společnosti