Politika organizace

Společnost MAJER-KOVO, s.r.o. je česká tradiční firma zabývající se kovovýrobou, výrobou
svařovaných dílců, zpracováním plechů na CNC strojích (pálení, ohýbání, vysekávání), třískovým
obráběním kovů. Dobré jméno společnosti je podloženo dlouholetou prací na budování firmy,
založené na poctivém, přátelském a seriózním jednání se zákazníky.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci při současném dodržování všech zákonných, vnitřních a jiných požadavků. Uvedené
závazky jsou pro nás cestou udržitelného rozvoje společnosti, na které budeme usilovat o další
zvyšování spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.

 

ZÁVAZEK

 

Kvalita

  • zlepšovat kvalitu výsledných produktů
  • dodržování dohodnutých termínů
  • zvyšovat spokojenost zákazníka

Ochrana životního prostředí

  • zlepšovat životní prostředí
  • omezit vznik odpadů a navyšovat podíl vytříděného odpadu
  • efektivně hospodařit s vodou, elektřinou
  • minimalizovat zbytkový materiál

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • zlepšovat pracovní podmínky na pracovišti
  • vyhledávat rizika a zabezpečit pracovníky před jejich vlivem
  • zvýšit bezpečnost při nakládání s NCHLaS
 

V Drásově 02.12.2021 Jaromír Majer
jednatel společnosti